VEILIGHEID

Al mijn producten zijn uitsluitend bedoeld ter decoratie!


Ik wil u er op wijzen dat onze producten niet gebruikt mogen worden door kinderen onder de 12 jaar.

Ik ben niet aansprakelijk voor onjuist gebruik van mijn producten en de eventuele schade die hierdoor opgelopen kan worden.